دکتر سید حسن شریفی

امادگیهای قبل از انژیو

امادگیهای قبل از انژیو

پزشک باید جهت اگاهی والدین و کاهش استرس انها درمورد علت نیاز به انجام انژیوگرافی و نحوه انجام ان را به زبان ساده به والدین توضیح دهد و نحوه اماده کردن کودک و کارهای لازم قبل از انژیوگرافی را به انها گوشزد کند.همچنین ضمن توضیح دادن عوارض احتمالی انژیوگرافی ،به سئوالات والدین پاسخ دهد.