دکتر سید حسن شریفی

تشخیص آریتمی قلب جنین

تشخیص آریتمی قلب جنین در اکو دوران بارداری

 

گروه بزرگی از آریتمی های جنینی متناوب هستند و ناشی از اکستراسیتول های دهلیزی، جانکشنال یا بطنی هستند. آنها خطر کمی برای وجود ابنورمالیتی ساختمانی هم زمان دارند خطر بزرگ تر وقتی است که یک تاکی آریتمی تشخیص داده نشده یا تاکی آریتمی در مراحل انتهایی بارداری وجود دارد.

اکستراسیتول دهلیزی جنین را مستعد ایجاد تاکی کاردی دهلیزیreentrant  می کند که موجب هیدروپس جنینی می شود. ما به سمع هفتگی قلب جنین اجتناب از مصرف کافئین یا دیگر سمپاتومیتیک ها تا زمانی که آریتمی بهبود یابد توصیه می کنیم.

تاکی کاردی جنینی حاکی از یک درمان پیچیده و سؤال برانگیز است. چرا که تعیین علت دقیق الکتروفیزیولوژیک آریتمی برای طراحی استراتژی درمانی ضروری است.

اما الکتروکاردیوگرافی جنین در حضور مامبران های سالم هنوز از نظر بالینی در دسترس نیست. تشخیص افتراقی تاکی کاردی جنینی شامل تاکی کاردی دهلیزی re-entrant ، فلوتر دهلیزی و تاکی کاردی بطنی است.

درمان این اختلالات خاص متفاوت است و درمان مناسب برای یکی ممکن است برای دیگری ممنوع باشد. تشخیص صحیح باید براساس استفاده ترکیبی از روش های تشخیصی شامل M-Mode داپلر و داپلر رنگی – M-Mode برای پی ریزی مناسب ضروری است.

اگر برادی کاردی جنینی وجود دارد، مرحله اول تعیین اینکه آیا ضربان دهلیزی منظم یا نامنظم است؟ اگر ضربان دهلیزی منظم و کند است (زیر ۱۰۰ ضربان در دقیقه) ممکن است سینوس برادی کاردی باشدکه باید یک ارزیابی کامل سلامت جنین به عمل آید.

شایع ترین برادی کاردی جنینی مهم از نظر بالینی ناشی از بلاک قلبی درجه III یا کامل است. که در این ها ضربان دهلیزی منظم جنینی با میزان پاسخ ضربان بطنی آهسته تر که در واقع ضربان بطنی همراه و متناسب با ضربان دهلیزی اتفاق نمی افتد.

در این موارد قلب از نظر ساختمانی طبیعی است و به وسیله آنتی بادی های مادری در مبتلایان به بیماری لوبوس و شوگرن که به نام SSA/Ro، SSB/Ia نامیده می شود ایجاد می شود.

در گروه کوچکی از بیماران بدون آنتی بادی مادری ممکن است در زمینه بیماری قلبی مادرزادی پیچیده که فیبرهای مرکزی تنه قلب را (ایزومریسم دهلیزی چپ، جابجایی عروق بزرگ اصلاح شده) درگیر می کند بلوک کامل قلبی ایجاد شوند.

در این بیماران پروگنوز به طور مستقیم بسته به درجه پیچیدگی بیماری قلبی و همراهی با نارسایی قلبی دارد. یک علت خوش خیم تر برادی کاردی طبیعی که ممکن است با بلاک ۱: ۲ اشتباه شود bigeminy دهلیزی بلاک شده است.

 

در این موارد ضربان دهلیزی منظم نیست اما ضربان دهلیزی زودرس به فاصله نزدیکی بعد از یک ضربان دهلیزی نرمال بدون پاسخ بطنی به این ضربان زودرس ایجاد می شود. این آریتمی اهمیتی ندارد و به عنوان یک اکستراسیستول دهلیزی ایزوله است.