دکتر سید حسن شریفی

درباره ما

فوق تخصص بیماریهای مادرزادی قلب (جنین ، نوزاد ، نوجوان )

دارای اولین کلینیک فوق تخصصی فتال اکو (اکو قلب جنین)
اکو کاردیوگرافی رنگی، آنژیو، آنژیوپلاستی، اینترونشن، اکو قلب جنین
همکاری با متخصصین محترم زنان و زایمان، رادیولوژی و سونوگرافی
بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد فوق تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

بورد فوق تخصصی در رشته بیماریهای مادرزادی قلب (جنین، نوزادان و نوجوانان) از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۹۲
تحقیق در زمینه فشار شریان ریوی بدنبال بیماری قلبی بمدت ۲ سال
دستیار نمونه دانشگاه تهران دو سال متوالی
طی دوره اکو قلب جنین بمدت ۲ ماه
انجام اکو پیشرفته از جمله، اکو قلب جنین و اکو از راه مری در اتاق عمل TEE و …
عضو تیم جراحی قلب اطفال بیمارستان دی بعنوان تنها بیمارستان خصوصی دارای ICU OpenHeart اطفال و نوزادان
پزشک مشاور بخش ویژه نوزادان بیمارستان دی، مهر، پارس، پیامبران، ابن سینا و کودکان تهران