دکتر سید حسن شریفی

درمان بیماریهای مادرزادی قلب

درمان بیماریهای مادرزادی قلب

درمان بیماریهای مادرزادی قلب روشهای مختلف دارد از جمله:
۱- مراقبت و تحت نظر گرفتن کودک مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب
۲- درمان دارویی
۳- درمان از طریق مداخله انژیوگرافی (اینترونشن )
۴- درمان جراحی